โรงแรมยามาโต้ ,โรงงานซีเกรท ,สี่แยกเทพารักษ์ , โรงงานตราม้า , 

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย